PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Số điện thoại:
IMG 0506

                                               
I. Tổ chức nhân sự:
1. Lãnh đạo phòng:
+ Trưởng phòng:                    Cn Đỗ Văn Trí
+ Phó trưởng phòng:               Cn. Trần Thị Tường Linh.
2. Các bộ phận:
+ Quản lý thu chi ngân sách
+ Quản lý thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
+ Quản lý kho
+ Quản lý Tài sản
+ Thủ quỹ
3. Tổng số nhân sự: 10, trong đó:
- Cử nhân: 06
- Cao đẵng: 02
- Trung cấp: 02
II. Chức năng nhiệm vụ:
Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện
và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
Phòng tài chính kế toán có các nhiệm vụ sau:
1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẻ việc thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.
3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.
5. Định kỳ báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
6.Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

III. Thế mạnh:
Cán bộ viên chức trong phòng được đào tạo cơ bản, có tâm huyết với nghề nghiệp, có kinh nghiệm trong công tác
quản lý tài chính tại bệnh viện
IV. Định hướng phát triển:
Củng cố lại công tác tổ chức phù hợp với khả năng, sở trường của viên chức, phù hợp với nhiệm vụ chính trị
của đơn vị trong giai đoạn mới “Đơn vị tự chủ chi thường xuyên”.
Phối hợp chặt chẻ với các đơn vị cung cấp phần quản lý bệnh viện, phần mềm kế toán để nâng cấp, hoàn thiện công
tác cập nhật thông tin đầu vào, dữ liệu đầu ra theo hướng hạch toán kinh tế trong bệnh viện có hiệu quả, kịp thời, đảm bảo đúng theo chế độ kế toán hiện hành và yêu cầu quản lý bệnh viện theo cơ chế đơn vị tự chủ nhằm phát triển bệnh viện bền vững.
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây