PHONG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
NURSING OFFICE

1. Nhân lực:

Lãnh đạo phòng

1

Trưởng phòng: CNĐD. Nguyễn Thị Liên
Email: lientrieuhai@gmail.com.

2

Phó trưởng phòng: CN. Lê Thị Mai

 3

Nhân viên:

 1. 1. CNĐD. Nguyễn Văn Định ĐDT Khối Ngoại – Khám bệnh
 2. 2. CNXN. Mai Xuân Hường ĐDT Khối Cận lâm sàng
 3. 3. Đ DTC. Cáp Thị Thu Hường ĐDT Khối Nội

Nhân lực, trình độ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

Nhân lực, trình độ Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, KTV trưởng

Chức vụ

Sau ĐH

ĐH

Trung học

Tổng

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

 

Trưởng phòng ĐD

 

 

 

1

 

 

 

 

01

Phó phòng ĐD

 

 

 

1

 

 

 

 

01

ĐDTrưởng khối

 

 

2

 

 

 

 

1

03

ĐDTrưởng khoa

 

 

1

5

 

 

1

6

13

Cộng

 

 

01

07

 

 

01

06

1

 ( Ghi chú: ĐDT khối kiêm nhiệm ĐDT khoa) 
Nhân lực, trình độ Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, KTV
(Không bao gồm Trưởng phòng ĐD, Phó phòng ĐD, ĐDT khối và ĐDT khoa)

 

Chức danh

Số lượng

Sau ĐH

ĐH

Trung học

 

Tổng

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

 

 

 

Điều dưỡng viên

 

 

01

03

01

09

 

30

 

 

44

Hộ sinh viên

 

 

 

02

 

 

 

09

 

 

11

Kỹ thuật viên

02

 

05

02

01

02

05

05

 

 

22

Y sĩ làm ĐD

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

02

Cộng

02

 

06

07

02

11

05

46

 

 

79

 

2. Chức năng 

Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

3. Nhiệm vụ

 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 •  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 •  Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
 • Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
 • Đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
 •  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
4. Định hướng phát triển
 • Tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc hướng tới  sự hài lòng của người bệnh.
 • Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.
 • Chủ động điều hòa nhân lực Điều dưỡng giữa các khoa phòng trong phạm vi cho phép để đảm bảo hiệu quả công tác Chăm sóc người bệnh.
 • Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của Điều dưỡng, đảm bảo sự an toàn người bệnh.
 • Tiếp tục xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa quy trình điều dưỡng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện.
 • Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ Điều dưỡng toàn viện.
 • Tăng cường Nghiên cứu khoa học
6. Một số hình ảnh
4

Giao ban điều dưỡng trưởng
 
5

Đội ngũ điều dưỡng trưởng
 
6

Đội ngũ điều dưỡng trưởng

7 

Thi tay nghề

8

Tập huấn hồi sức tim phổi trên mô hình

9

Bình phiếu chăm sóc

1112

Mô hình phục vụ công tác đào tạo

13

Tham gia tập huấn tại Bộ y tế

14

Chăm sóc người bệnh

15

Chăm sóc người bệnh

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây