PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢPPHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
GENNERAL PLANNING DEPARTMENT

 
 
Phòng KHTH
 
1. Lãnh đạo hiện nay:  BSCKII Phan Thanh Hiền –PGĐ  - Trưởng phòng
2. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
-         Bs. Phan Thanh Học (1990 -  1997)
-         Bs. CKI  Hoàng Thanh Tuấn (1997 – 2004)
-         Bs. CKI  Nguyễn Thanh (2004 – 2012)
-         Bs. CKI  Nguyễn Tiến Nam (2012 – 2014)
3. Cơ cấu tổ chức:
3.1 Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp là một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, có trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện, giám sát công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.
3.2 Tình hình nhân lực hiện nay:
6 CBVC:  trong đó 01 Bác sĩ CKII – 4 Đại học – 01 Nhân viên .
3.3 Các bộ phận (tổ):
* Bộ phận Kế hoạch –Chuyên môn (Bs Hiền - CN Hà - CN Thảo)
* Bộ phận Thống kê tổng hợp ( CN Thảo - Mai
* Bộ phận Quản lý hồ sơ bệnh án ( CN Thảo – Mai)
* Bộ phận Công nghệ thông tin (CN Ngọc)
* Bộ phận Trang thiết bị - VTYT  (KTV Hòa)
4. Hoạt động chuyên môn:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, kiểm tra, đánh giá  hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
3. Phối hợp với các đơn vị liêm quan tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường:  Đại học Y Dược, Cao đẳng Y tế…để tổ chức thực hành cho học viên tại bệnh viện.
4. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
5. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
6. Đảm bảo công tác lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
7. Tổ chức công tác thường trực trong toàn Bệnh viện.
8. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xem xét và báo cáo Bộ Y tế phê duyệt.
9. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và Bộ Y tế.
10. Quản lý mạng trong toàn viện.
11. Quản lý trang thiết bị y tế .
12. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện
5. Thành tích nổi bật:
-    Bằng khen UBND tỉnh  năm 2011
6. Phương hướng phát triển:
-  Tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-  Tiếp tục xây dựng các quy trình và phác đồ điều trị tại các khoa, tiến tới hoàn chỉnh phác đồ điều trị cơ bản trong toàn bệnh viện.
-  Xây dựng kế hoạch hoạt động thường kỳ, chi tiết nội dung công tác kiểm tra thường kỳ và đột xuất các khoa, phòng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
-  Bảo đảm cung cấp số liệu, bệnh án, phục vụ kịp thời cho công tác nghiên cứu khoa học, và công tác điều trị.
-  Giám sát và báo cáo dịch kịp thời. Phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm soát và khống chế dịch nếu dịch xảy ra.
-  Tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào nâng cao y đức , thực hiện quy tắc ứng xử trong bệnh viện và kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”
-  Quản lý, lưu trử hồ sơ bệnh án theo qui định.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây