PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

1.Tổ chức nhân sự
Trưởng phòng: Cn Võ Hữu Hạnh
- Tổng số nhân sự: 07, trong đó:
+ Đại học: 02.
+ Nhân viên khác: 05.

2.Chức năng, nhiệm vụ
   2.1Thực hiện công tác tổ chức bộ máy
- Xây dựng quy hoạch, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy Bệnh viện;
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ các bộ phận trực thuộc Bệnh viện. Quy chế tổ chức hoạt động của Bệnh viện;
- Phối hợp với các Khoa, Phòng thẩm định các quy định, quy chế, quy tắc, nội quy trong Bệnh viện đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
- Tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị.
   2.2. Thực hiện công tác quản lý nhân sự
- Thực hiện công tác quản lý nhân sự, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ viên chức;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, ký hợp đồng và thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động.
- Thực hiện công tác quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Bệnh viện;
- Thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm theo quy định;
- Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và người lao động;
- Tham mưu cho Giám đốc về phân cấp quản lý và hướng dẫn, kiểm tra các Khoa, Phòng về công tác quản lý nhân sự;
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo nhân sự định kỳ.
   2.3. Thực hiện công tác chế độ, chính sách
- Phổ biến các văn bản liên quan và thực hiện chế độ chính sách;
- Tham mưu trực tiếp cho Hội đồng thi đua Bệnh viện. Đối chiếu kiểm tra số tăng, giảm về lương theo quý, năm;
- Quản lý sổ và cấp sổ bảo hiểm xã hội;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo;
- Thực hiện các thủ tục cử công chức, viên chức đi học, tham quan học tập trong và ngoài nước, tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;
- Xây dựng định mức lao động và các chế độ khác đối với viên chức, người lao động làm việc tại Bệnh viện.
   2.4. Công tác kỷ luật
- Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong Bệnh viện;
   2.5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và pháp chế
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;
- Giải quyết đơn, thư khiếu nại.
   2.6. Công tác hành chính-quản trị
- Cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định.
- Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc.
- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị.
- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng.
- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng.
- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu.
- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, xử lý chất thải.
- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh xanh, sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung.
- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động.
- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng.
- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

3. Thế mạnh
- Có sự đoàn kết nội bộ chặt chẽ.
- Trực tiếp tham mưu công việc tổ chức, quản lý cho lãnh đạo Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các công tác về: điện, nước, xe cấp cứu, thủ tục văn bản, xử lý và bảo vệ môi trường, cung cấp trang thiết bị khác... đảm bảo cho các khoa phòng hoạt động tốt nhất, không gây ảnh hưởng môi trường.

4. Định hướng phát triển
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạo niềm tin vững chắc cho người lao động cũng như bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.
1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.
7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
9. Phối hợp với các khoa, phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực phụ trách, góp phần cho công tác kiểm tra của Bệnh viện.
10. Thực hiện tốt công tác xử lý chất thải đúng qui trình. 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây